Katarina Eriksson

Katarina Eriksson

Biografi

Katarina Eriksson Verksamhetsutvecklare/projektledare IT/Administration, Barn och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun. Hon har arbetat som lärare i 22 år, IT utvecklare och är författare till boken “Digitala möjligheter i en lärmiljöför alla”. Arbetar nu bland annat aktivt för att skapa rätt digitala förutsättningar för pedagogerna ute i verksamheterna.

Scroll to Top