Jenny Hörnqvist och Karin Malmberg

Biografi

Lärmiljöanpassningar ska ge maximal utdelning på så liten insats som möjligt. Har vi kunskap om vilka funktioner som styr inlärningen i grunden är det också lättare för oss att ge eleverna generella strategier som spänner över ämnen och som eleven kan tillämpa i flera olika miljöer. Med erfarenheter från grundskola, universitet, grundsärskola, habilitering och hjälpmedelsverksamhet berättar specialpedagog Karin Malmberg och logoped Jenny Hörnqvist hur man kan ta avstamp i hjärnforskning och pedagogiska strategier för att avlasta kognitionen genom att anpassa lärmiljöer på ett sätt som är bra för alla, nödvändigt för några och dåligt för ingen.

Karin Malmberg har 20 års erfarenhet från grundskolan i Uppsala kommun som både lärare och specialpedagog därefter var Karin verksam vid Uppsala universitet som adjunkt och utvecklingsledare på sociologiska institutionen och institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 2016 antog Karin uppdraget som samordnare för grundsärskolans elevhälsoteam i Uppsala kommun.

Jenny Hörnqvist har tidigare jobbat som hjälpmedelskonsulent för alternativ och kompletterade kommunikation (AKK). Hon har även erfarenhet från habilitering och språkutredningar. Nu är Jenny skollogoped i grundsärskolans elevhälsoteam.
Karin och Jenny har tillsammans med personal i Uppsala kommuns grundsärskolor utvecklat lärmiljöer och förhållningssätt till barn med kommunikativa och kognitiva svårigheter.

Följ mig!

Scroll to Top