Johan Wernström

Johan Wernström

Biografi

Johan Wernström är bildningschef/Skolchef i Vadstena kommun. Han har en bakgrund som fritidspedagog, grundskollärare och rektor, och arbetat i skolan och förskolans värld i skolan 27 år i olika stadier och organisationer.

Vadstena är den kommun i landet som har högst behörighet i hela landet. I oktober 2021 hade motsvarande 95 procent av lärarna lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne vilket är en ökning med 9 procentenheter från året innan och rörligheten är låg.

– Ett gott samarbete mellan skolorna och på alla nivåer i styrkedjan och en kontinuitet i vårt arbete gör att många lärare hör av sig och vill jobba här, menar rektorerna i kommunen. Vi har satsat mycket på att utveckla en bra lärmiljö, där vi ser till varje elevs behov och gör de anpassningar som krävs. Det bidrar till att Vadstena har ett gott rykte av att vara en framgångsrik skolkommun och vårt arbete får lärare att söka till oss och stanna. Vi har många lärare som pendlar in från andra kommuner för att  arbeta hos oss.

Scroll to Top