Joanna Lundquist

Biografi

Joanna Lundquist, barnrättsjurist och arbetande ordförande för stiftelsen Change Attitude. Joanna har lång erfarenhet av strategiskt som operativt arbete mot sexuell exploatering av barn i Sverige och utomlands bl.a. på ECPAT där hon ansvarade för påverkansarbetet och bland annat startade ECPAT Hotline.

Följ mig!

Scroll to Top