Joanna Lundin

Biografi

Joanna har lång erfarenhet av att arbeta som lärare på grundskolan och är legitimerad lärare. Hon har under de senaste 15 åren arbetat som föreläsare och handledare inom ämnen som NPF, tillgängligt lärande och skolutveckling.
Idag arbetar Joanna i det egna företaget Skolkraft med föreläsningar och handledning i hela Sverige.
2017 kom hennes bok , En skola som fungerar-för alla och hösten 2020 kommer nästa bok som kommer att handla om tillgängligt lärande.


www.joannalundin.se

Följ mig!

Scroll to Top