Jessika Svahn

Jessika Svahn

Biografi

Förstelärare och klasslärare i åk 5, Bälinge skola.

*Tre av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top