Jenny Kindgren

Jenny Kindgren

Biografi

Jenny Kindgren är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap samt samtalsmetodik. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF bland annat som anhörigkurator och boendepedagog. Idag arbetar Jenny som utbildare, föreläsare och handledare inom NPF och är ansvarig för uppdragsanpassade utbildningar hos Attention Utbildning AB. Jenny har också egen erfarenhet av NPF i familjen.

Scroll to Top