Jenny Kimming

Jenny Kimming

Biografi

Jenny Kimming är rektor på Bromma Folkhögskola och har jobbat med utbildningsfrågor och ledarskap i ett brett sammanhang sedan 2011, och innan dess som lärare i svenska som andraspråk. Hon brinner för Lärande för Hållbar Utveckling och är medgrundare och ordförande för Teachers Across Borders Sweden.

Scroll to Top