Jennifer Hedström

Jennifer Hedström

Biografi

Jennifer Hedström arbetar som rektor på Dragonskolan, en gymnasieskola i Umeå med 2100 elever. Hon har en bakgrund som lärare och har arbetat som skolledare de senaste tio åren. Jennifer utsågs till Årets digitaliseringsledare på Skolledargalan 2022.

Tillgänglig lärmiljö och differentierad undervisning är tillstånd som alla skolor och skolledningar strävar efter, så även skolledningen på Dragonskolan. Drömmen är ett lärandeklimat där inlärning sker på ett lustfyllt sätt och där differentiering och digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen som skapar mervärde för både elever och personal. Jennifer menar att om skolan är en inspirerande arbetsplats för personalen, blir den också inspirerande för eleverna. För ett par år sedan inleddes därför ett aktivt och strategiskt arbete på Dragonskolan med att skapa förutsättningar till kollegial samverkan och gemensamt lärande på den nivå den enskilda pedagogen befann sig. Det har gett resultat i såväl ökad arbetsglädje som ett flitigare användande och utforskande av digitala verktyg i undervisningen. Mer mod. Ett lärande som sker tillsamman. Ett synligt resultat av detta är iMitten.se

Scroll to Top