Ingmari Svensson

Ingmari Svensson

Biografi

Ingmari Svensson är specialpedagogisk rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av digitalt lärande, fritidshemspedagogik och hur digitala verktyg kan vara ett bra stöd för barn och elever med funktionsnedsättning.

Scroll to Top