Ida-Mari Bengtsson

Ida-Mari Bengtsson

Biografi

Ida-Mari Bengtsson arbetar som lärare i fritidshem. I sitt arbete använder hon sig av fritidspedagogiken med digitala medier som verktyg. Hennes arbete med digitala verktyg används i både mötet med eleverna och i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete.

Scroll to Top