Henrik Bolin

Henrik Bolin

Biografi

Grundskolechef, Skellefteå kommun. Henrik är lärare och rektor och är idag grundskolechef i Skellefteå kommun. Under 2022 har Skellefteås skolförvaltning omorganiserats för att få kvalitets- och innovations arbete att gå mer hand i hand. Med stöd av bland annat RISE utbildning ”Leda förnyelse” utvecklar Henrik tillsammans med sina kollegor och medarbetare nu detta arbete.

Scroll to Top