Håkan Nygård

Håkan Nygård

Biografi

Håkan Nygård* är matematik- och fysiklärare på gymnasiet Celsiusskolan i Uppsala med mer än 25 års erfarenhet. Han har en bakgrund av att arbeta både på yrkesprogram och teoretiska program. Håkan är förstelärare med bl.a. ansvar för att driva utvecklingsgrupper/kollegialt lärande. Under lå 13/14 arbetade Håkan som handledare under matematiklyftet. Han har föreläst på Matematikbiennalen ett flertal gånger med bl.a. responsen ” Tack för den urbra föreläsningen ni hade. Jag blev verkligen inspirerad och väldigt sugen att göra ett liknande upplägg i min egen undervisning.”

*En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top