Gunilla Pettersson Berggren

Gunilla Pettersson Berggren

Biografi

Gunilla Pettersson Berggren, förstelärare på Sjöstadsskolan. Hon är en av författarna bakom boken Lärardriven skolutveckling – undervisning på vetenskaplig grund.

Scroll to Top