Anna-Carin Wettefors

Biografi

Anna-Carin har varit processledare på Friends sedan 2015, innan dess socialsekreterare i Malmö stad. Genom att vara varm och trygg som person men med ett tydligt barnperspektiv vill Anna-Carin vara med och förändra förutsättningarna för alla barn i vårt land. Hon vill med sina erfarenheter och kunskap vara med och ge vägledning, verktyg och stöd för ett bättre och mer inkluderande samhälle. Med enkelhet och utan pekpinnar skapar hon förståelse för ämnen som både kan uppröra och beröra, men som på sikt skapar förändring. Anna-Carin behöver ta barns känslor och upplevelser på allvar och alltid ta in barnens perspektiv. Detta är inget som en person kan förändra, utan detta behöver vi göra tillsammans.

Följ mig!

Scroll to Top