Felicia Grosin

Biografi

Felicia Grosin är psykolog och organisationskonsult, arbetar med psykoterapi, KBT, samt med organisationsutveckling och ledarskap. Har erfarenheter av att arbeta inom skola och med barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Följ mig!

Scroll to Top