Fanny Davidsson

Biografi

Fanny Davidsson är utbildare och metodutvecklare med en fil.kand. i mänskliga rättigheter samt en fil.kand. i socialt arbete. Hon utbildar förskolebarn och pedagoger i barnets rättigheter och i barnkonventionen och har stor erfarenhet av att arbeta med interaktiva och lekfulla metoder inom både offentlig och ideell verksamhet i Sverige och internationellt. Författare till boken Lekande rätt – En förskola för barnets rättigheter

Följ mig!

Scroll to Top