Essi Alho

Biografi

Essi Alho är verksamhetsansvarig på Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Stiftelsen arbetar för en schysstare och tryggare nätvardag, samt för ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi. Som samtalsterapeut är Essi väl insatt i frågor som berör psykisk ohälsa. Hon har dessutom ett stort engagemang för att genom öppna samtal lyfta frågor om ungas beteende på nätet i relation till normer, värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Följ mig!

Scroll to Top