Erika Kyrk Seger

Biografi

Erika Kyrk Seger är legitimerad förskollärare, pedagogista och utbildningskonsult. Hon arbetar som pedagogisk samordnare för Gråbo förskolor där hon stödjer rektorer och pedagoger i kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Erika har medverkat i antologin ”Mediepedagogik på barnens villkor” (2014) och redaktör för boken ”Digitalt meningsskapande i förskolan” (2020) Hon är också aktiv på sociala medier och bloggen Lärande Framtid.

Följ mig!

Scroll to Top