Erik Winerö

Erik Winerö

Biografi

Sedan 2020 är Erik doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT och är antagen till Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Hans forskning handlar om att förstå och utveckla hur digital teknik och system påverkar bedömning och examinationer i skolan. Erik är utbildad gymnasielärare i svenska och religion, och har i drygt tio år särskilt arbetat med digitalisering i skolan.

Scroll to Top