Emma Frisk Carlström

Emma Frisk Carlström

Biografi

Emma Carlström undervisar i årskurs ett på Brunnskolan och driver en blogg på Pedagog Örebro. Emma har blivit uppmärksammad för sitt engagerade arbete med digital kompetens i sin undervisning av lågstadiebarn. Du kan se delar av det på hennes Instagram.

Scroll to Top