Elisabeth Heimer

Elisabeth Heimer

Biografi

Elisabeth Heimer leg förskollärare med utvecklingsuppdrag. Har arbetat med två Forskning och utvecklingsprojekt inom taluppfattning i Uppsala Kommun. Dessa projekt har resulterat i två rapporter som finns Pedagog Uppsala. Brinner för att få hela arbetslaget med sig i den utveckling som sker på förskolan.

Scroll to Top