Daniel Eskilson

Daniel Eskilson

Biografi

Daniel Eskilson är biträdande direktör på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Han är även avdelningschef för utveckling och kvalité där IKT och digitalisering ingår. Tidigare arbetade Daniel som utvecklingsstrateg på Statens institutionsstyrelse med fokus på skolverksamheten, och har även erfarenhet som både lärare, rektor och biträdande direktör för Academedias grundskolor och integrerade förskolor.

Scroll to Top