Christer Sjöberg

Biografi

Christer Sjöberg, lärare på mellanstadiet med stort intresse för programmering i undervisningen. Har även varit processledare inom Ifous forskningsprogram “Programmering i ämnesundervisningen”.

Följ mig!

Scroll to Top