Charlotte Leinfors

Biografi

Charlotte är rektor på Hoppetossa, samt förskollärare och inspiratör inom utomhuspedagogik och digital kompetens. Charlotte brinner för barns inflytande och härliga naturupplevelser under hela året.

Följ mig!

Scroll to Top