Catrin Andersson

Biografi

Sedan 1991 har Catrin på olika sätt arbetat med barn och elever som har olika typer av funktionsnedsättningar. Hon är utbildad specialpedagog, fritidspedagog och är legitimerad förskollärare samt har en magisterexamen i pedagogik. Utifrån hennes arbete med barn och elever som har en hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet kan hon kommunicera på svenskt teckenspråk och är van att arbeta med flerspråkighet. Redan tidigt började Catrin använda digitala verktyg tillsammans med barn och elever som ett komplement i exempelvis kartläggningar och såg vilken tillgång det var i arbetet. Idag arbetar hon bland annat med frågor hur digitala verktyg kan vara ett komplement i kommunikations och språkutveckling hos barn och elever med dövblindhet.

Följ mig!

Scroll to Top