Catrin Andersson

Catrin Andersson

Biografi

Catrin är utbildad specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon har lång erfarenhet av att möta barn och elever med olika funktionsnedsättningar.

Scroll to Top