Bodil Sölve

Biografi

Bodil är övertygad om att samarbeten via digitala verktyg skapar ökat lärande och förståelse mellan människor. I en tid när det fysiska resorna behöver minskas kan det digitala resurserna i skolan minska avstånden. Är du nyfiken på elevsamarbete över landsgränser så ta tiden och lyssna på Bodil. Bodil, som är systemvetare, socionom och grundskollärare, har i sitt dagliga arbete fått elever att överbrygga fysiska avstånd genom att utnyttja skolans digitala möjligheter för samarbete över landsgränserna.

Följ mig!

Scroll to Top