Åsa Zätterqvist

Åsa Zätterqvist

Biografi

Utbildad lärare för fritidshem, förskoleklass till åk 6. Har arbetat på Ramsta skola i 14 år och varit med i ledningsgruppen sedan 10 år. Arbetar sedan många år som förstelärare på Ramsta skola. I försteläraruppdraget har hon varit med att driva ett EU-projekt med fokus för att utveckla elevers tänkande. Hon har föreläst om tänkande strategier under internationella konferenser i Riga och i Belgien.

Scroll to Top