Åsa Ekman

Biografi

I mer än 15 år har Åsa jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Åsa har varit anställd i olika kommuner för att jobba med barns och ungas inflytande, implementering av konventionen och som konsult har hon hjälpt många aktörer med det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Vidare har hon varit Styrelseledamot i Rädda Barnen under 8 år, är idag styrelseledamot i Bris, skrivit en bok om barnkonventionen i förskolan och driver podcasten Barnrättssnack.

Följ mig!

Scroll to Top