Annika Andersson

Annika Andersson

Biografi

Annika är förstelärare på Knutby skola, och har jobbat i alla åldrar upp till åk 6 under sina 14 år som lärare. I dagsläget undervisar hon i årskurs 4-6. Hon är också delaktig i ansvaret kring värdegrundsfrågor, samt i drivandet av IT-utvecklingen på skolan. Eftersom hon även jobbade 13 år i förskolan före sin lärarutbildning, anser hon sig ha god erfarenhet av barns utveckling när det gäller lärandets olika faser. Hon försöker att dela med sig av sina erfarenheter på Pedagog.uppsala i den mån hon hinner och på sitt instagramkonto.

Scroll to Top