Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott

Biografi

Annika Agélii Genlott är projektledare på Sveriges Kommuner och Regioner och doktorerar inom informatik, med inriktning på digitaliseringen av skolorganisationer. Tidigare arbetade Annika som skolutvecklare i Sollentuna kommun.