Anna Oldner

Anna Oldner Bengtsson

Biografi

Anna Oldner Bengtsson arbetar på gymnasiet i Sollentuna, där 200 lärare och 2000 elever på åtta olika program dagligen använder iPads i undervisning, kommunikation och bedömning. Hon är i lärare i svenska, mediekommunikation och förstelärare samt har en bred erfarenhet som Apple Teacher och Apple.

Scroll to Top