Anna-Lena Godhe

Biografi

Anna-Lena Godhe, är fil. dr i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor vid institutionen för kultur, språk och medier på Malmö universitet. Anna-Lenas forskningsintresse handlar om användningen av digitala redskap i undervisningen generellt och i språkundervisning specifikt. Anna-Lena är legitimerad lärare i engelska och svenska som andraspråk på gymnasiet samt författare till böckerna Digitalisering, Literacy & Multimodalitet (2018) och Digital kompetens för lärare (2019).

Följ mig!

Scroll to Top