Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe

Biografi

Anna-Lena Godhe är docent och specialiserad inom digitaliseringen av skolan. Just nu projektleder hon ett forskningsprojekt som undersöker vad digital kompetens innebär i praktiken för förskola, grundskola och gymnasieskola. Anna-Lena har en bakgrund som gymnasielärare och har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap på Göteborgs universitet.

Scroll to Top