Anna-Lena Godhe

Biografi

Anna-Lena Godhe är professor i pedagogik vid Jönköpings universitet och specialiserad inom digitaliseringen av skolan. Just nu projektleder hon ett forskningsprojekt som undersöker vad digital kompetens innebär i praktiken för de olika nivåerna i skolan. Anna-Lena har en bakgrund som gymnasielärare och har doktorerat inom informationsteknologi och lärande.

Scroll to Top