Anna-Carin Wettefors

Biografi

Anna-Carin Wettefors är utbildad socionom som arbetat som sakkunnig på Friends i åtta år. Anna-Carin arbetar med Friends råd och stöd, metodutveckling och utbildning. Anna-Carin har stor kunskap och erfarenhet kring systematiskt trygghetsarbete.

Foto: Marie Ahlén

Scroll to Top