Anna Bromark

Anna Bromark

Biografi

Anna Bromark är klasslärare på en f-6-skola och förstelärare i Uppsala kommun. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av stöd, med starkt utmanande beteende.

Scroll to Top