Anna Bromark

Anna Bromark

Biografi

Anna Bromark* är förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende.

*En av Uppsala kommuns 14 talare.

Scroll to Top