Anna Bromark

Anna Bromark

Biografi

Anna Bromark är förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av särskilt stöd, med starkt utmanande beteende.