Anna Åkerfeldt

Biografi

Anna Åkerfeldt, Fil. Dr i didaktik. Hennes forskningsintresse rör lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna. För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

Följ mig!

Scroll to Top