Ann Anderholm

Biografi

Ann Anderholm är legitimerad förskollärare och har arbetat som förskollärare i 30 år. Hon arbetar som förskollärare tillsammans med de yngsta barnen och som Ateljerista på Drottninghögsförskolor. I Anns uppdrag som ateljerista arbetar hon med kreativa och estetiska lärprocesser samt relationsskapande till olika material för att skapa möjligheter och förutsättningar för barnen samt för pedagogerna att få uttrycka sig genom olika material och på olika sätt. Ann är en del i ledningsgruppen där hon är med för att driva utveckling.

Följ mig!

Scroll to Top