Anders Östman

Anders Östman

Biografi

Anders är en 40-årig 2 barnspappa som arbetat som förskollärare sedan 2004. Han har de senaste åren även arbetat som handledare för Läslyftet och för Skua (Språk och kunskapsutvecklande arbete) i Uppsala kommun. Anders brinner för det kollegiala lärandet. Att vi gör det tillsammans. Att vi alla behöver bidra till barnets utveckling och ge förutsättningar för att skapa en miljö där barnet har möjlighet att bli sitt bästa jag.

Scroll to Top