Anders Östman

Anders Östman

Biografi

Anders 40-årig 2 barnspappa som arbetat som förskollärare sedan 2004. Har de senaste åren även arbetat som handledare för Läslyftet och för Skua (Språk och kunskapsutvecklande arbete). Brinner för det kollegiala lärandet. Att vi gör det tillsammans. Att vi alla behöver bidra till barnets utveckling och ge förutsättningar för att skapa en miljö där barnet har möjlighet att bli sitt bästa jag.

Scroll to Top