Adam Palmquist

Biografi

Adam är industridoktorand i informationsteknologi på Högskolan i Skövde. Hans forskning är ett samverkansprojekt mellan Högskolan och Insert Coin och berör hur gamification kan appliceras i olika kontexter för att öka engagemang och arbetsglädje.

Följ mig!

Scroll to Top