Uppsala kommun

Välkommen till oss!

I Uppsala har vi Sveriges största utbildningsförvaltning med 34 000 barn och elever,
6 000 medarbetare och 200 enheter. Vårt perspektiv är 0-20 år där vårt gemensamma mål är att alla barn och elever ska ta studenten.

Uppsala har två högt rankade universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). För förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innebär det en närhet till kunskap, kompetens, den senaste forskningen och möjligheter för spännande och unika samarbeten. Några exempel på samarbeten är partnerförskolor- och skolor, lärare som forskar, verksamhetsförlagd utbildning och flera forskningsprojekt (så kallade FOSAM-projekt). Nyligen skapade vi en ny organisation för att utveckla vår forsknings- och utvecklingsmiljö ännu mer. Genom att avsätta två personer som arbetar med samarbetet inom varje skolform, vill vi stärka vår profil som en kommun i framkant inom pedagogisk forskning och utveckling.

Den här närheten till universiteten ger våra barn och elever en hög nivå på sin utbildning inom alla skolformer. Det ger också våra anställda möjligheter att vidareutbilda sig, hålla sig uppdaterade om det senaste inom forskningen och möjligheter att vara med i spännande projekt.

Det finns många fördelar med att vara en stor förvaltning. Tillsammans har vi många års erfarenhet och inarbetade rutiner som vi tar med oss in i framtiden med nya projekt. Vi har byggt upp nätverk där vi delar kunskaper och erfarenheter, både inom varje skolform och mellan skolformerna. Som arbetsgivare ordnar vi också interna utbildningar efter behov. Vi har också forum för kollegialt lärande där vi delar kunskap och erfarenheter mellan förskolor, skolor och pedagoger.

Det är tillsammans som vi i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning kan göra störst skillnad för varje barn. Ett exempel på det är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ligger i framkant. Arbetet gör det möjligt för oss att följa varje barn från första dagen på förskolan och vidare i utbildningskedjan för att ge rätt stöd och rätt förutsättningar till varje barn och elev.

Uppsala kommun är kompetenspartners till SETT-dagarna 2023. Vi bidrar med hela 10 föreläsningar under de tre dagarna, från förskola till grundskola.
Välkommen att besöka vår monter B:19. Där möter du bland andra våra föreläsare. Passa på, ställ frågor och var nyfiken på Uppsala kommun som arbetsgivare!

Kontakta oss

Scroll to Top