Uppsala kommun

Om oss

Att utbilda och lära för livet i Uppsala
Som Uppsalabo har man tillgång till ett livslångt lärande i Sveriges fjärde folkrikaste kommun, tillika landets största landsbygdskommun. Närheten till två högt internationellt rankade universitet gör utbildning och lärande i Uppsala unikt – inklusive i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har stor tillgång till kompetens, kunskap och utveckling. Vi arbetar nära forskningen, är öppna för engagemang och nydanande lösningar, och vår storlek skapar möjligheter till karriärvägar för pedagoger och skolledare.

Gemensamt uppdrag 0-19

I Uppsala arbetar alla i skolan utifrån ett 0–19 års-perspektiv. Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är en av landets största med ansvar för 34 000 barn och elever, 6 000 medarbetare och 200 enheter.

Vår sammanhållna förvaltning från förskola till gymnasieskola ger oss möjligheter att följa varje barn, ge stöd och skapa rätt förutsättningar i arbetet mot studentmössan. Prognoser och ett sammanhållet, systematiskt kvalitetsarbete utgör grundstenar i vår skolutveckling både på individuell och organisatorisk nivå.

Vi tror på mångfald, inkludering och gemenskap för alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar.

Personlig och professionell utveckling

Utbildningsförvaltningens storlek ger möjligheter att utvecklas i sin roll, fortbilda sig på de två universiteten – Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet med 40 000 studenter – eller utveckla ledaregenskaper för att kunna anta positionen som ledare på någon av våra 200 enheter.

Vi har ett omfattande samarbete med universiteten genom partnerförskolor, forskande lärare, verksamhetsförlagd utbildning samt ett växande antal FOSAM-projekt. Förvaltningen har även samarbeten med andra högskolor och universitet i landet.

Uppsala växer hållbart

Uppsala ligger i ett av Europas just nu mest expansiva, kunskapsintensiva tillväxtområden. Uppsala bygger flest lägenheter per capita i Sverige, och Uppsala län har landets lägsta arbetslöshet.

Idag bor det drygt 220 000 invånare i Uppsala kommun, varav en fjärdedel är bosatt på landsbygden. Kommunen har en vision om att bygga cirka 3 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser per år fram till 2050. Då beräknas befolkningen ha ökat till 340 000 invånare.

Det är nära till allt i Uppsala. Vilket påverkar livskvaliteten till det bättre för alla generationer.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss