Uppsala kommun

Om oss

UPPSALA SKAPAR STOLTHET

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun är en av landets största och vi arbetar utifrån ett 0-19 års perspektiv. Det ger oss unika möjligheter att följa varje barn, ge stöd och skapa rätt förutsättningar från förskolan och hela vägen till studentmössan. Vi har ett tätt samarbeten med Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det gör att vi arbetar nära forskningen, bland annat genom partnerförskolor och skolor, forskande lärare, verksamhetsförlagd utbildning och ett antal FOSAM-projekt.

I Uppsala arbetar vi tillsammans och välkomnar nyskapande. Konkret betyder det för oss i Utbildningsförvaltningen att verksamheterna bland annat deltar i ett Vinnova projekt för ”Digitalt lärande”, Skolverkets satsning för nyanländas lärande och flertalet andra verksamhetsnära initiativ för att främja tidiga insatser och utanförskap.
Med ett stödjande utvecklingsarbete med bas i det kollegiala lärandet sprider vi genom nätverk och riktade fortbildningsinsatser det goda arbete som görs i våra förskolor och skolor vidare till varandra men också utanför kommunen. Vi kopplar utvecklingsinsatser både till undervisningen i fritidshemmet, bedömning för lärande och det tillgängliga lärandet för varje enskild elev.

Uppsala strävar efter en stolt lärarkår och starka och modiga ledare som vill och vågar leda svensk skola in i framtiden!

Kom gärna förbi vår monter för att lyssna på ”Magnus corner” eller för att knyta kontakter för framtiden. Välkomna!

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top