Upplands-Bro kommun

Om oss

Upplands-Bro är en snabbt växande kommun nordväst om Stockholm. Under hösten 2018 påbörjades ett förstärkt arbete med att skapa en röd tråd från förskola till gymnasium där likvärdighet och tillgänglighet står i fokus. Under 2019 har kommunen Take the lead som tema för digitaliseringsarbetet i hela kommunen, där vi har som långsiktigt mål att bli en ledande kommun inom digitalisering.

Digitaliseringsarbetet i Upplands-Bro har som syfte att effektivisera och skapa nya möjligheter. Inom förskolan och skolans undervisning vill vi på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt se till att digitaliseringen skapar möjligheter till ett fördjupat och breddat lärande. Digitaliseringen ska även öka tillgängligheten i lärandet för kommunens alla barn och elever.

För att möjliggöra detta har kommunen centralt anställt en digitalista (mot förskola och fritidshem) och en IKT- och språkutvecklare (mot fritidshem, grundskola och gymnasium).

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top