Stiftelsen Aktiv Skola

Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.
Aktiv Skola vill med sitt engagemang bidra till en bättre skola för alla. Vi tar fram kostnadsfritt utbildningsmaterial som riktar sig till skolor och föräldrar. Vi fokuserar på områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning, och anser att dessa områden är starkt länkade till elevernas möjlighet till god kunskapsinhämtning och en positiv utveckling.
Tyvärr kommer de här frågorna ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför vill Aktiv Skola bidra med ett högkvalitativt och kostnadsfritt utbildningsmaterial.
Stiftelsen Aktiv Skola grundades 2015 för att vi hade en stark vilja att konkret och direkt bidra till en positiv utveckling, och vi är stolta över vad vi har hunnit åstadkomma så här långt.
Vi har tagit hjälp av de kunnigaste personer vi har kunnat hitta för att på bästa sätt kunna förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor.

Kontakta oss

Scroll to Top