Qridi

Qridi är ett verktyg för formativ bedömning och analys av inlärning inom grundskolan. Qridi har utvecklats i samarbete med ett stort antal finländska lärare och experter. År 2016 valdes Qridi till Finlands bästa digitala inlärningsverk.

Qridi synliggör inlärningen genom data som samlas in genom mångsidiga bedömningar. Bedömningarna kan vara självbedömningar eller andra parters bedömningar av eleven. Självreflektion är central i bedömningarna. Bedömningen kan exempelvis gälla förmågan att arbeta, mångsidig kompetens, attityder, värderingar eller uppförande. Med Qridi blir eleverna självständiga, tar ansvar för sitt eget arbete och sin egen inlärning och kan identifiera sin förmåga och utveckling.

Qridi hjälper skolan att etablera en god bedömningspraxis i vardagen. Qridi främjar skapandet av en ny bedömningskultur och hjälper eleven att utvecklas till en bättre inlärare och människa. Qridi lämpar sig för alla läroämnen och används av såväl klasslärare som ämneslärare och speciallärare. Förutom inom den grundläggande utbildningen används Qridi även inom idrottsföreningar och bland vuxenstuderande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *