NiVi AB

Om oss

Konsultverksamhet med fokus på skolutveckling, projektledning och verksamhetsprocesser.

Våra kunder garanteras projekt som tar dem från behov till verksamhetsnytta på rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet – utan omvägar – och vi har alltid helhetssyn.

Vi förbereder förändringsarbete.
Behov & krav – upphandling/avrop.
Vi genomför förändringsarbete.
Projektledning där vi tar ett helhetsansvar.
Vi utvärderar nyttan av förändringsarbete.
Har era investeringar i nya verksamhetssystem skapat den nytta ni tänkt er?

Ni + Vi = NiVi

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss