MyStudyWeb Sweden

MyStudyWeb Sweden AB

MyStudyWeb är en distributör av digitala testverktyg och läromedel för grundskola och gymnasium i Sverige. Vi är inriktade på produkter som har varit framgångsrika i andra länder och kan förbättra den svenska skolan.

Produkter:

– Kartläggaren är ett digitalt kartläggningstest för åk 4-9 och år 1 Gy i matematik, svenska och engelska och är det mest använda kartläggnings testet i Sverige

– mystudyweb är vårt egenutvecklade digitala läromedel i matematik, svenska och engelska och fungerar även som uppföljningsmaterial till Kartläggaren

– PASS är en normerad och självrättande digital elevenkät och ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan.

– Calcularis är ett intensivträningsverktyg som tränar den matematiska inlärningsprocessen från grunden och passar elever i F-3

– Orthograph är intensivträningsverktyg för i svenska för åk 2-6 som tränar den språkliga inlärningsprocessen multisensoriskt

– CAT4 testar elevens kognitiva förmågor inom fyra områden (Verbal, icke-verbal, numerisk och spatial)

Kontakta oss

Scroll to Top