Litteraturbanken, Ideell Förening

Om oss

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men nära tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen eller bibliotekens kataloger.

Hos Litteraturbanken finns också Litteraturskolan, ett material för lärare och elever från förskoleklass till gymnasium.

Litteraturbanken finansieras av Svenska Akademien och Vitterhetsakademien.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss