Kom I Kapp AB

Kom I Kapp AB

Komikapp är ett företag i hjälpmedelsbranschen. Vår drivkraft är att skapa ett samhälle: äldreomsorg och skola – på lika villkor. Vi utbildar och förmedlar produkter inom det kognitiva och sinnesstimulerande området. Vi gör morgondagen meningsfull. Vi finns för människor med extra behov.

Kontakta oss

Scroll to Top