Fokus Förskola & Hoppetossa

Om oss

Fokus Förskola – Ett digitalt verktyg för pedagoger i förskolan som digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser ingår exempelvis i hållbar utveckling, och vilka aktiviteter kan stimulera dem? Låt oss dela kunskap och hjälpa varandra!
edChild: www.edchild.com

Hoppetossa Förskolor – Driver sex förskolor i Stockholmsområdet med visionen att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld. Vi har en pedagogisk profil bestående av matematik, kultur och utomhuspedagogik som genomsyrar alla Hoppetossa-förskolor. Alla våra förskolor arbetar självständigt med egen ledning, och vi stöttar och utmanar varandra för att utveckla våra verksamheter exempelvis genom internprojekt om digital kompetens.
Hoppetossa Förskolor: www.hoppetossa.com

Markerad produkt

Nyheter

Kontakta oss

Scroll to Top