Eventful & Haldor

Om oss

Tillsammans hjälper vi skolor och kommuner att snabbt komma igång med digitala, pedagogiska tjänster. Snabba och smarta införanden är något som både Eventful och Haldor värderar högt och har god erfarenhet av. Tack vare vårt samarbete hjälper vi kunden att nyttja kraften i de digitala verktygen i Office 365!

Eventful hjälper skolor att använda molntjänster och digitalisera undervisningen och samarbetet. Vi hjälper våra kunder att pussla ihop deras befintliga system, exempelvis frånvaro, betygssystem, med Microsofts och Googles skoltjänster.

Haldor utvecklar pedagogiska stödverktyg fullt integrerade i Microsoft Teams. Tack vare den nära kopplingen mot Office 365 kan elever och lärare nyttja de digitala samarbetsverktyg som erbjuds i Microsofts molntjänster. I Haldor Education kan elever och lärare jobba fullt ut med Skolverkets ämnes- och kursplaner med tillhörande kunskapskrav och centralt innehåll.

www.haldor.se
www.eventful.se

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top