Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet är Sveriges största organisation för personer som har svårt att läsa, skriva eller räkna. Vårt mål är att underlätta vardagen för alla med dessa svårigheter. Prins Carl Philip är förbundets beskyddare.

Vi är ungefär 6 000 medlemmar organiserade i ett 30-tal föreningar runt om i landet. Vi arbetar med rådgivning och stöd, ordnar utbildningar och föreläsningar samt sprider information. Genom vårt intressepolitiska engagemang påverkar vi politiker och andra beslutsfattare. Vi driver eller är delaktiga i olika projekt med syfte att utveckla kompetens inom områden som berör oss. I våra lokala föreningar pågår dessutom sociala aktiviteter för barn, unga och vuxna.

Varmt välkommen till vår monter!

Kontakta oss

Scroll to Top